+ Załóż konto

Wyniki wyszukiwania frazy dotacje 2014-2020 (9)

Prawo nie troszczy się o drobiazgi
W latach 2014-2020 Unia Europejska postanowiła kontynuować dotację de minimis.De minimis sięga s...
Kształcić możesz się zawsze!
Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę, że najlepsza formą lokowania kapitału jest inwestycja...
Program Operacyjny Pomoc Techniczna
Jest to jeden z programów Unii Europejskiej opracowany na lata 2014-2020. Jego zasadniczym celem je...
Horyzont- jakie projekty będą wspierane?
Program horyzont 2020 ma na celu zwiększenie poziomu innowacyjności naszego kraju.Z tego względu ...
Horyzont 2020, ale dla kogo?
Istotą powstania programu operacyjnego jakim jest Horyzont 2020 stała się potrzeba wzrostu innowa...
Poddziałanie 1.1.1, czyli szansa dla małych przedsiębiorstw
Na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła ogromny kapitał, który ma na celu zwiększenie now...
Program Polska Wschodnia
Program Operacyjny Polska Wschodnia ma na celu wspieranie: -powstawania i rozwoju małych i średni...
Programy regionalne na lata 2014-2020
Na lata 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła budżet wynoszący 31 miliardów euro na rozwój pos...
Go_global!
Go_global, czyli wsparcie innowacyjnych firm komercjalizujących wyniki badań naukowych i prac rozw...