+ Załóż konto

Regulamin Serwisu perepele.pl

Definicje:


Administrator – właściciel serwisu www.perepele.pl


Autor – to osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność nabywania praw i zaciągania zobowiązań, która poprzez rejestrację na Serwisie i akceptację niniejszego Regulaminu korzysta z pełnej funkcjonalności serwisu www.perepele.pl


Artykuł – dzieło autorskie napisane poprzez Autora na serwisie www.perepele.pl. Serwis umożliwia autorowi na publikowanie artykułów autorskich, zdjęć, komentarzy, linków, filmików. Autor zobowiązuje się poprzez akceptację niniejszego Regulaminu do wzięcia całej odpowiedzialności za treść w publikowanym na serwisie www.perepele.pl Artykułu. Prawa autorskie artykuły należą do Autora. Serwis www.perepele.pl nie bierze odpowiedzialności za przekazywane treści.

zdjęcie główne (artykułu) - grafika, okładka artykułu. ilustracja nie może zawierać napisów większych niż 20% obszaru grafiki.


Prawa autorskie - Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).
Gość – to osoba niezarejestrowana, odwiedzająca serwis www.perepele.pl . Autor ma możliwość komentowania artykułów, odpowiedzi na komentarze, wystawiania ocen, udostępniania artykułów w mediach społecznościowych jako „Gość".


Perepelki - wirtualna waluta na Portalu, opcja otrzymywania i kupowania Perepelków dotyczy jedynie osoby zarejestrowanej w Serwisie. ;Twoje Perepelki' to liczba kredytów, na jaką Autor doładował konto poprzez płatność internetową lub jakie Autor zdobył poprzez swoją aktywność w Serwisie (pełna rejestracja i dodatkowo poprawne wypełnienie ankiety), umożliwiająca korzystanie z usług świadczonych przez Portal zgodnie z obowiązującym Cennikiem, a jednocześnie stan środków możliwy do wykorzystania przez Autora na Serwisie www.perepele.pl podlegający sprawdzeniu w zakładce Moje Konto na stronie www.perepele.pl; Perepelki mają wartość nominalną. Perepelki służą do promowania swoich artykułów na stronie głównej Portalu.


Okienka promocji – autor ma możliwość promowania swoich opublikowanych artykułów na stronie głównej portalu.

Duży format - tytuł artykułu, zdjęcie główne, Początek tekstu, minimalny czas trwania promocji 6h.

Gorące tematy - tytuł artykułu, zdjęcie główne, Początek tekstu, minimalny czas trwania promocji 4h.

Nie przegap - tytuł artykułu, zdjęcie główne, Początek tekstu, minimalny czas trwania promocji 2h.

Warto przeczytać - tytuł artykułu, zdjęcie główne, minimalny czas trwania promocji 1h.

Ciekawe tematy -tytuł artykułu, awatar i nazwa autora, minimalny czas trwania promocji 1h.

Polecane - tytuł artykułu, awatar i nazwa autora, minimalny czas trwania promocji 10 minut.


Cennik – kwota wartości 1 Perepelka w przeliczeniu na PLN.


Login – pseudonim podany przez Autora umożliwiający logowanie w Serwisie www.perepele.pl


Hasło - ciąg znaków wygenerowany samodzielnie przez Autora, umożliwiający Autorowi jego identyfikację podczas logowania na Portalu www.perepele.pl
Moje konto - zakładka w Serwisie www.perepele.pl umożliwia Autorowi korzystanie z funkcjonalności serwisu takiej jak: pisanie artykułów, zarządzanie swoimi artykułami, publikowanie artykułów, udostępnianie artykułów w mediach społecznościowych, promowanie artykułów, zarządzanie Perepelkami, kupowanie Perepelek poprzez płatność Internetową po uprzednim zalogowaniu, udział w Programie partnerskim.


Płatności internetowe - płatności dokonywane przy wykorzystaniu operatora płatności w formie płatności za pośrednictwem przelewu internetowego lub karty płatniczej. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

platnosc

Program partnerski – autorski program Portalu Perepele służący Autorowi do zarabiania na publikowaniu artykułów na portalu www.perepele.pl poprzez wyświetlające się na stronie z jego artykułami reklamy. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i nie odpłatne. Aby wziąć udział w programie Autor musi być osobą pełnoletnia i zaznaczyć na swoim koncie w zakładce Program partnerski opcję „Chcę zarabiać". W sekcji „zarobiłeś" pojawia się aktualny stan konta Autora. Stan konto jest aktualizowany każdego 10-go kolejnego miesiąca. Autora ma możliwość wykorzystania zgromadzonych środków na: Wymianę na Perepelki (według obowiązującego Cennika) , podarowanie na cele Charytatywne oraz wypłatę na swoje konto bankowe. Minimalna kwota do wypłaty to 200 PLN. Kwoty manipulacyjne za wykonane transakcje bankowe w wysokości 1 PLN pokrywa Autor. Sekcja „historia transakcji" przedstawia wszystkie wykonane transakcje przez Autora.

Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług za pośrednictwem serwisu www.perepele.pl i stanowi integralną cześć zawieranych z Autorem umów o świadczenie Usług oferowanych przez Serwis www.perepele.pl, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie www.perepele.pl. Regulamin obejmuje w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Autora oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie perepele.pl, tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Serwisu perepele.pl, którego celem jest stworzenie portalu informacyjno - społecznościowego z aktualnymi informacjami, opiniami, zdjęciami i filmami na wszystkie tematy wzbudzające społeczne zainteresowanie.
2. Niniejszy regulamin określa zasady publikowania artykułów, udzielania komentarzy, wymianę informacji, publikowania zdjęć, filmów, opinii oraz zasady otrzymywania i wymiany Perepelków na usługi, jak i zasady nabywania Perepelków praz udział w Programie partnerskim.
3. Przystąpienie do korzystania z funkcjonalności Serwisu jest dobrowolne i wymaga akceptacji Regulaminu, Polityki Prywatności, Cennika oraz zobowiązania się do przestrzegania ich postanowień.

§ 2 Rejestracja i logowanie w Serwisie perepele.pl

1. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu perepele.pl jest możliwe po dokonaniu rejestracji.
2. W formularzu rejestracyjnym znajdującym się na stronie www.perepele.pl, Autor zobowiązany jest do podania następujących danych: login, hasło, adres email.
3. Potwierdzenie rejestracji następuje poprzez kliknięcie na link aktywujący wysłany na adres email wskazany przez Autora podczas rejestracji.
4. Z chwilą Rejestracji Autor:
- akceptuje Regulamin;
- akceptuje warunki licencji udzielonych Administratorowi i sublicencji udzielonych Autorowi koniecznych do korzystania z pełnej funkcjonalności za pośrednictwem Serwisu www.perepele.pl;
- oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis w zakresie koniecznym do korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu www.perepele.pl oraz wyraża zgodę na przekazanie i powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego działania Serwisu.
- oświadcza, że został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich zmiany, a także możliwości zaprzestania ich przetwarzania i możliwości złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skutkach prawnych takiego sprzeciwu. Informacja znajduje się na stronie www.perepele.pl
- wyraża zgodę na otrzymywanie wszelkich informacji określonych Regulaminem, oraz komunikatów i informacji handlowych, a także otrzymywanie Newslettera w trybie przesłania ich na adres email podany w formularzu rejestracyjnym, albo w trybie SMS na numer telefonu podany w formularzu rejestracyjnym;

5. Dostęp do Serwisu www.perepele.pl Autor uzyskuje poprzez zakładkę Moje Konto na stronie www.perepele.pl, po uprzednim zalogowaniu, po wpisaniu loginu i hasła.
6. Logowanie do zakładki Moje Konto następuje po uprzedniej rejestracji poprzez wpisanie loginu i hasła Autora.
7. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Autora przyporządkowany mu w Portalu lub na adres podany przez Autora w formularzu rejestracyjnym, jak również opublikowane będą na stronie głównej Serwisu perepele.pl Autor jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego.
8. Prawidłowe korzystanie z Serwisu www.perepele.pl oraz prawidłowe wyświetlanie stron Serwisu nie wymaga instalacji szczególnego oprogramowania. Wystarczające jest w tym zakresie spełnienie minimalnych wymagań technicznych dla korzystania z Internetu, tj.: połączenie z siecią Internet, przeglądarka w wersji co najmniej Internet Explorer 8.0 (i nowsze wersje) oraz Mozilla Firefox w wersji 5.0 (i wyższe); wszystkie przeglądarki powinny posiadać zainstalowane i poprawnie działające oprogramowanie do obsługi skryptów, w tym skryptów JavaScript; do wyświetlania niektórych obiektów konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash 5 (lub wyższe wersje), Quicktime, Acrobat Reader.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu dla Autora

1. Odpowiedzialność w zakresie publikowanych treści:

Treści i komentarze wyrażane przez autorów przedstawiają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii Administratora.

Prawdziwość oraz kompletność przedstawianych opinii, komentarzy oraz treści nie jest weryfikowana, ani gwarantowana przez Administratora.

Administrator, otwierając platformę pragnie tworzyć przejrzystą, kulturalną i przyjazną przestrzeń wymiany opinii, poglądów i komentarzy na temat otaczającej nas rzeczywistości.

Autorzy mają prawo i obowiązek przyczyniać się do utrzymania wysokiego poziomu dyskusji i polemik, oraz do pogłębiania poruszanych w serwisie tematów.

Administrator zachęca wszystkich autorów do wyrażania swoich opinii, niezależnie od tożsamości narodowej, sympatii politycznych, wyznania, ideologii, religii, czy też odmiennego punktu widzenia prezentowanego przez innych Autorów serwisu, pod warunkiem, że opinie te będą wyrażane z szacunkiem dla innych osób i poglądów i że będą zawierały elementy konstruktywne do prowadzenia dyskusji.

2. Regulamin określa zasady realizacji przez Serwis na rzecz Autorów usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Autorom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy na stronach Serwisu perepele.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta autora.
3. Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez Serwis tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Autorów w ramach prowadzonej promocji Serwisu perepele.pl poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu perepele.pl
4. W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany w ust. 2 powyżej, Serwis umieści informację wskazującą na Autora, który zamieścił w Serwisie perepele.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.
5. Autorem Serwisu perepele.pl może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Autorem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
6. Autor jest zobowiązany do korzystania z Serwisu perepele.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami Serwisu perepele.pl. Autor ponowi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Serwisowi perepele.pl treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem Serwisu perepele.pl treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.

7. Autor ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu na serwerze Portalu dowolne, zgodne z Regulaminem, linki, informacje o sobie, zdjęcia, materiały autopromocyjne.
8. Autor ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Serwisie perepele.pl. w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.
9. Autor zamierzający zamieszczać lub zamieszczający na stronach Serwisu artykuły publikuje treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Autora i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Autora w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.
§ 4 Płatności

1. Autor ma możliwość zakupienia Perepelków.:
płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych, obejmujących płatności bezgotówkowe dokonywane w drodze przelewów internetowych;
płatności dokonywane w drodze przelewów tradycyjnych dokonywanych poza siecią Internet;
płatności dokonywane przy użyciu kart płatniczych, obejmujące płatności bezgotówkowe dokonywane kartami płatniczymi, które zostały dopuszczone przez banki do realizacji transakcji w środowisku internetowym;
płatności dokonywane przy pomocy Paypal

2. Zlecenie płatnicze zostaje udzielone za pośrednictwem formularza, do którego Autor zostaje przekierowany z Mojego Konta po kliknięciu w zakładce Perepelki w button KUP i zostaje przeniesiony na stronę firmy Paypal.
3. Płatności za pośrednictwem operatora płatności mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności – wykryte przypadki nadużyć będą niezwłocznie zgłaszane właściwym organom.
4. Dostępne są następujące formy płatności: Paypal

5. Płatności dokonywane są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Security Socket Layer). Po zatwierdzeniu formularza płatności i wyborze formy płatności następuje automatyczne przekierowanie Autora:
1. na stronę internetową Paypal, będącego centrum autoryzacyjno – rozliczeniowym – w przypadku dokonywania płatności przy użyciu karty płatniczej;
2. na stronę internetową Paypal, a następnie właściwego banku – w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego.
6. Potwierdzenie dokonania płatności, w tym doładowania konta Klienta, następuje w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres Klienta wskazany w formularzu rejestracyjnym.
7. Płatności realizowane przy pomocy karty płatniczej wiążą się z koniecznością wskazania następujących danych: imię i nazwisko właściciela karty płatniczej, numer karty płatniczej, daty ważności karty oraz kodu CVV.
8. Informacje o aktualnych cenach Perepelek na Serwisie www.perepele.pl opisane są na Moje Konto w zakładce Perepelki. Administrator ma prawo do zmiany Cennika w każdym czasie. Złożenie zamówienia przez Autora jest jednocześnie akceptacją cen usług obowiązujących w Serwisie.
9. Przekazywane przez Autora w sposób wskazany w § 4 środki pieniężne (kaucja) dopisywane są do salda Konta Autora celem zamiany ich na Perepelki, dzięki którym Autor może promować artykuły na stronie głównej lub stronach poszczególnych kategorii tematycznych lub zlecać artykuły do tłumaczenia za pośrednictwem Serwisu perepele.pl
10. Zaliczenia środków wskazanych w § 4 pkt. 9 na poczet należności Administratora dokonuje Administrator zgodnie z Cennikiem.
11. Stan Konta Autora jest dostępny dla Autora na Koncie w zakładce Perepelki.

Administratorem jest firrma Little Big Imagination ul. Zwycięstwa 195/1 75-608 Koszalin NIP 9552140689

§ 5 Prawa autorskie

1. Autor oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Autor jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Serwisie perepele.pl.
2. Autor oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie perepele.pl tekstów, filmów,linków i zdjęć (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane, czy to w formie tekstu, pliku video, zdjęcia, pliku audio lub w innej formie) przyznaje on nieodpłatnie Administratorowi, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 powyżej, zbywalne prawo do:
powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków,
zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w Serwisie perepele.pl,
dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Portalu w celach promocyjnych i marketingowych.
3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu perepele.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

4. Autor ma możliwość dodawania i usuwania artykułów na swoim koncie, będąc użytkownikiem portalu Perepele. W momencie, kiedy autor rezygnuje z bycia użytkownikiem portalu Perepele (usunięcie konta), nie usunięte treści przechodzą automatycznie na własność portalu Perepele.

5. Autor biorący udział w programie partnerskim Perepele, po usunięciu konta, traci prawo do wypłacania zgromadzonych środków.

6. użytkownik przyznaje nam niewyłączną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Perepele lub w związku z nim (Licencja IP). Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej, o ile treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.

7. Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżnienia kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu.

§ 6 Zakaz promocji

1. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Autorów na stronach Serwisu, bez porozumienia z Administratorem działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.
2. Administrator ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu perepele.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie perepele.pl przez Autorów. Autorom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu perepele.pl.
§ 7 Bezpieczeństwo

Administrator zastrzega sobie prawo do:
czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich,
usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
blokowania uczestnictwa w Serwisie perepele.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu,
podjęcia wszelkich innych środków, jakie Administrator uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Autorów.

§ 8 Odpowiedzialność karna

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Autorów Serwisu perepele.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 9 Przerwy techniczne

1. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu perepele.pl oraz udzieli Autorom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.
2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu perepele.pl. Administrator dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Serwisu i trwały nie dłużej niż 12 (dwanaście) godzin w każdym tygodniu udostępniania Serwisu perepele.pl.
3. Administrator nie gwarantuje że Serwis perepele.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach Serwisu perepele.pl po uprzednim poinformowaniu Autorów o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
5. Administrator może wprowadzić w Serwisie perepele.pl dodatkowe odpłatne usługi.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Zasady przetwarzania danych osobowych Autorów Serwisu perepele.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: "Regulamin konta Autora Serwisu perepele.pl" oraz „Regulamin prywatności Autora Serwisu perepele.pl". Dane osobowe Autorów Serwisu perepele.pl będą przetwarzane przez Administratora, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu perepele.pl.
2. Administratorem danych osobowych jest właściciel Serwisu www.perepele.pl
3. Autorowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 11 Reklamacje

1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu perepele.pl, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 powyżej, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres info@perepele.pl
2. Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej:
oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej;
przedmiot reklamacji lub zgłoszenia;
okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.
3. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Administrator powiadomi Autorów zarejestrowanych pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej Serwisu perepele.pl na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.
2. Autor może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu perepele.pl, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.
3. Autor zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.
5. Regulamin obowiązuje od 21 kwietnia 2014 roku.

§ 13 Zasady korzystania z Serwisu dla Gościa

1. Dostęp do Serwisu perepele.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie perepele.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej.
2. Gość nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego Autora posiadającego konto. Serwis perepele.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez Autorów uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.
3. Serwis perepele.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.
4. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Gościa na stronach perepele.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie perepele.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.
5. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:
przekazów reklamowych
wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania Autor nie jest uprawniony.
6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie komentarzy nie posiadających treści.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, o których mowa w § 3 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie perepele.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.
8. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie perepele.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.
9. Gościom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu perepele.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie.
10. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu perepele.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: info@perepele.pl.
11. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.perepele.pl.
13. Regulamin obowiązuje od dnia 18 czerwca 2014.